Cung Cấp Sỉ Máy Chiếu Epson Sony Philip Chính Hãng

Lượt xem
502
Phạm vi
Toàn quốc
Mã tin
20230323105637
Loại tin
Tin nổi bật

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH
Toà Nhà Thăng Long Vina, Số 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp

CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH

Đ/c: Toà Nhà Thăng Long Vina, Số 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp

Web: http://tanthuanbenthanh.net/may-chieu-epson/

Liên hệ: 0356282828 - 0372383838

Cung cấp sỉ phân phối chính máy chiếu Epson, và phân phối các mặt hàng khác Sony, Philip chính hãng

** Các loại máy chiếu dùng văn phòng cty, lớp học, máy chiếu phim, xem bóng đá, Sự kiện trực tiếp, Buổi hoà nhạc, Phòng hội nghị, 

** Quán Cafe , Bia, quán nhậu, …. máy chiếu dự án.

** Màn hình Tivi , Màn hình chuyên dụng, Màn hình ghép Philips, Màn hình Quảng Cáo, Sự Kiện, Hội Nghị

- Máy chiếu Epson: 

 + Công nghệ 3LCD, Độ phân giải: XGA, WXGA, HD, Full HD, 4K

 + Nguồn sáng: Halogen, Laser

 + Kho sẵn ship

COF02, EF100W, TW5825, TW6250, LS300B, LS12000B. TW7000, TW9400 , LF300B, LS800B, EF12.  

** Sony:  EX573, CXZ10, PHZ60, FHZ90L

** Epson:

- Phổ thông: E01, E10, W50, 982W, EB2155W, EB2065, L200X, L200F, FH02, L200SX L210SW, L210SF, L760W, L760Wi, L770F, L770Fi, EB800F, EB805F, EB1485Fi, EV-110, EV-115, EB525W, EB685W, EB695Wi...

- Dòng dự án: X51, FH01, W51, FH52, EB2265U, DC21, L520U, L730U...

- Dòng Home: EF100W, TW5825, TW750, TW6250, EF-12, TW7000, TW9400, LS300B, LS800B, LS12000B

- Dòng độ sáng cao, dự án: PU1006W, PU1007W, PU1008B, PU2010B, PU2213B, PU2216B, PU2220B, L30000UNL.

Máy chiếu chính hãng Epson

Cung cấp sỉ lẻ giá — tận gốc (có hoa hồng giới thiệu)

Liên hệ: 0356282828 - 0372383838

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

TY-TNHH-TM-T-THU-B-Cung-y-Chi-u-Epson-Sony-Philip-Ch-c-To-Nh-Th-ng-Long-Vina-S-371-Nguy-Ki-m-P3-G-V-p-Li-n-h-0356282828-03723

CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH

Đ/c: Toà Nhà Thăng Long Vina, Số 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp

Liên hệ: 0356282828 - 0372383838

https://quangcao24h.com.vn/

 

* Các trang liên kết

https://quangcao24h.com.vn/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-339252/

http://quangcaothuonghieuviet.com/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330717/

http://quangcaosanpham.net/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330705/

http://quangcaotuoitre.vn/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-331688/

http://raovat24gio.com/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330883/

http://muaban24gio.com/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330726/

http://24hquangcao.vn/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330738/

http://chototsaigon.com/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-331393/

http://topsaigon.net/cung-cap-simay-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-330558/

http://quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/2517/376521-cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang

http://vieclam24gio.com.vn/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang-115876/

https://vatgia.com/raovat/13420/17096478/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang.html

https://mraovat.vn/threads/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang.114957/

https://raovat.chohoavn.com/tin/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang.59271/

https://kenhrao.com/tin-dang/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang.373511/

https://tudomuaban.com/chi-tiet-rao-vat/1833692/cung-cap-si-may-chieu-epson-sony-philip-chinh-hang.html

Tags: Cung Cấp Sỉ Máy Chiếu Epson Sony Philip Chính Hãng

TIN CÙNG LOẠI
Quangcao24h.com.vn - Website Quảng Cáo - thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, quảng cáo trực tuyến hiệu quả nhanh nhất trên toàn quốc. Trang web đăng tin mua bán với hàng trăm lượt xem mỗi ngày, ...