Tuyển Thợ Xây, Tuyển Thợ Mộc

Tuyển Thợ Hàn, Thợ Cắt Rùa Gió Đá, Thợ Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX GIA CÔNG TM HOÀNG THẮNG, Tel: 0903936078 A.Thắng

Tuyển Thợ Mộc Làm Bàn Ghế

Nội Thất Ngọc Mỹ - Làm việc: 41/26 Tam Bình, Thủ Đức- Liên hệ: 0903022906 - A.Tý